דוגמאות לנקיון
ולפתרונות לבעיות בבניין

הפתרונות מיועדים לחוסר סדר וארגון בקומות,
לכתמים ברצפה ולצרכים שונים שעולים בתחזוקה.